Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

       

I.                  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1.      Thông tin cơ bản cá nhân của quý khách được thu thập cho những mục đích sau:

a)     Gửi hướng dẫn sử dụng;

b)     Chăm sóc khách hàng;

c)     Gửi quảng cáo về các chương trình khuyến mãi của Under6baby.

 

2.       Phạm vi thu thập thông tin

d)     Khi Quý khách đăng ký thành viên của Under6baby của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại di động. . . Sau khi quý khách đã đăng ký thành viên và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của quý khách.

e)     Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của quý khách, trong đó bao gồm địa chỉ IP của quý khách thông tin về tập tin cookie và đơn hàng quý khách đã yêu cầu.

 

II.               PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Thông tin cá nhân của quý khách được sử dụng trong phạm vi nội bộ và các nhà cung cấp dịch vụ của Under6baby nhằm mục đích chăm sóc khách hàng.

III.           THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của quý khách được lưu trữ 1 năm kể từ sau khi quý khách không còn liên lạc với Under6baby.

IV.            ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Văn phòng  Under6baby 490/4 Nguyễn Tri Phương ,P9 ,Q10 ,TPHCM

V.               PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN.

1.       Thông tin thành viên của quý khách được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho quý khách.

 

2.      Chúng tôi cho phép quý khách sửa đổi thông tin thành viên của quý khách và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc quý khách có muốn chúng tôi liên lạc với quý khách về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm mới hay không.

 

3.      Trường hợp quý khách không tự chỉnh sửa được thông tin cá nhân, có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa về địa chỉ: under6baby@gmail.com

 

VI.            CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

Mọi thông tin cá nhân thu thập được không được tiết lộ ra bên ngoài mà chỉ sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng.

 

VII.        CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT KHÁC.

 

1.   Chúng tôi thấy rằng các hành động của quý khách trên các trang web của chúng tôi là vi phạm Điều khoản sử dụng, hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách.

 

2.   Những thay đổi về qui định về sự riêng tư:

·         Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách bằng cách gửi email cho quý khách. Hoặc đăng thông báo trực tiếp trên website: www.under6baby.com ở nơi dễ thấy nhất.

·         Quý khách đồng ý tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là quý khách chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

 

Các thắc mắc hoặc góp ý

Nếu quý khách có thắc mắc hoặc gợi ý, xin gởi email về:

under6baby@gmail.com

Điện thoại: 0908965188